புத்தகம் - 4

Open Imagination

புத்தகம்

இரவுப் பந்தலுக்குள்
சந்திரன் 24/10/2015
தான் பிறந்த ஊர் பெயரை சேர்த்து சிறுமுகை செல்வராசாக கோவையில் வளம் வந்து கவிதைகளை தந்த ஆசிரியர் "இரவுப் பந்தலுக்குள் ..."என்ற நூலினை 3 0 தலைப்புகளில் பதிவாக தந்து இருக்கிறார்கள்.தான் செய்யும் தொழில் மேல் உள்ள பக்தி ,பாசம் சமர்ப்பணம் செய்ததில் தெரிகிறது. த.மு.எ.க.ச.மாநில செயலாளர் ச. தமிழ்ச் செல்வன் வாழ்த்துக்கள் பெற்று வெளியிட்ட நூல் ஆசிரியர் சிறந்த பாடகரும் கூட.எழுதிய பாடலுக்கு மெட்டுப்போட்டு இசைப்பதில் வல்லவர். சில பாடல்கள் வானொலியில் ஒலிபரப்பி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது...
Open Imagination

புத்தகம்

மழைத்துளி - புத்தக மதிப்புரை
சந்திரன் 24/10/2015
இந்நூல் ஆசிரியர் கோவை இசைக் கல்லூரியில் வயலின் கற்றுக்கொண்டு இருக்கும் போது இசை கல்லூரி பேராசிரியர் டாக்டர் கே.ஏ. பக்கிரிசாமி பாரதி அவர்களிடம் புல்லாங்குழல் கற்றுக்கொண்டு குருவாக கற்றுக்கொண்ட குருவிடமே சென்னையில் இசை ஆசிரியர் பயிற்சி பெறும் போது வாழ்த்துக்கள் பெற்று வெளியிட்ட நூல் "மழைத்துளி"...